Artboard 1

Diploma

No

Program

Kod Kursus

Nama Kursus

Gred Lulus

Klasifikasi Kursus

1

Diploma

MPU 2133

Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1)

C

Wajib MQA

2

Diploma

MPU 2163

Pengajian Malaysia 2 (U1)

C

Wajib MQA

3

Diploma

MPU 2212

Bahasa Kebangsaan A (U2)

C

Wajib MQA

4

Diploma

MPU 2412

Latihan Bina Insan (U4)

C

Wajib MQA

5

Diploma

NDWU1042

Pengenalan Teknologi Maklumat

D

Wajib Universiti