Terkini@PPT

Kata Aluan Dekan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam milik penuh ....BACA LAGI

Seminar dan Penerbitan

Pusat Pengajian Teras KUIS amat proaktif dalam menganjurkan seminar-seminar akademik di peringkat antarabangsa serta begitu komited dalam menghasilkan penerbitan-penerbitan ilmiah berkualiti .....INFO LANJUT

PAUTAN LAMAN WEB RASMI DI KUIS

Ikuti Pusat Pengajian Teras KUIS di Media Sosial