Artboard 1

 

Jawatankuasa Pembangunan Mahasiswa & Alumni
Pengerusi
Timbalan Dekan
(Pembangunan Mahasiswa dan Alumni)
Ketua Sekretariat
Noor Idayu binti Abd Wahid
Jawatankuasa Akademik & Penyelidikan
Pengerusi
Timbalan Dekan
(Akademik dan Penyelidikan)
Ketua Sekretariat
Ayu Nor Azilah binti Mohamad
Jawatankuasa Peperiksaan & Pengijazahan
Pengerusi
Timbalan Dekan 
(Akademik dan Penyelidikan)
Ketua Sekretariat
Hairun Najuwah binti Jamali
Jawatankuasa Kualiti & Akreditasi
Pengerusi
Timbalan Dekan 
(Akademik dan Penyelidikan)
Ketua Sekretariat
Zuraifah binti Zaini
Jawatankuasa Pengantarabangsaan & Promosi
Pengerusi
Timbalan Dekan 
(Pembangunan Mahasiswa dan Alumni)
Ketua Sekretariat
Dr. Fahed Maromar
Jawatankuasa Kebajikan Kakitangan & Keceriaan
Pengerusi
Timbalan Dekan 
(Pembangunan Mahasiswa dan Alumni)
Ketua Sekretariat
Sohana binti Abdul Hamid
Jawatankuasa Latihan Industri & Jaringan Komuniti
Pengerusi
Timbalan Dekan 
(Akademik dan Penyelidikan)
Ketua Sekretariat
Riduan bin Makhtar @ Che Ismail

-----------------------------------------------------------------