Zakaria Stapa

Professor Pelawat

 

Professor Dato’ Paduka Dr. Zakaria Stapa

Jawatan Sekarang:
Profesor (Kursi Tasawuf, Akidah dan Pemikiran Islam)
Jabatan Usuluddin dan Falsafah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.

Bidang Pengkhususan:
Tasawuf, Misticisme, Akhlak, Akidah dan Pemikiran Islam

Tel: 03 - 89213518
Fax: 03- 89253902
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2016 © Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor