Diploma MPU2133 Bahasa Melayu Komunikasi I
MPU2163 Pengajian Malaysia II
MPU2262 Al-Fiqh Al-Islami
MPU2352 Tasawwur Islam
MPU2412 Latihan Bina Insan
MPU2212 Bahasa Kebangsaan A
MPU2312 Pengantar Akidah
NDWU1012 English I
NDWU1032 Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
NDWU1042 Pengenalan Teknologi Maklumat
NDWU1052 English II
NDWU1062 Al-Arabiah Al-Asasiyyah II
NDWU1072 Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
NDW2082 English III
NDWU2092 Al-Arabiah Al-Asasiyyah III
NDWU2102 Al-Arabiyyah Li Dirasat Islamiyyah III
NDWF1011 Tilawah Al-Quran
NDWF1021 Tadabbur Al-Quran
NDWF2032 Akhlak Islamiyyah
Diploma Ekskutif NDWU1112 Workplace Communication Skills
NDWU2122 Al-Arabiah Lil Ittisolat
Ijazah MPU3113 Hubungan Etnik
MPU3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)
MPU3143 Bahasa Melayu Komunikasi II
MPU3173 Pengajian Malaysia III
MPU3272 Fiqh Ibadat dan Munakahat
MPU3282 Asas Tauhid
MPU3342 Fiqh Muamalat dan Jinayat
MPU3362 Falsafah dan Pemikiran Islam
MPU3342 Khidmat Ummah
NBWU1012 Al-Lugah Al-Arabiah I
NBWU1022 Al-ArabiahAl-A’liah Li Dirasat Islamiyyah I
NBWU1032 Academic Reading Skill
NBWU1042 Academic Writing Skill
NBWU1052 Al-Lughah Al-Arabiah II
NBWU1062 Al-ArabiahAl-A’liah Li Dirasat Islamiyyah II
NBWU1072 Teknologi Maklumat dan Kehidupan Insan
NBWU2082 Workplace Communication Skills
NBWU2092 Al-Lughah Al-Arabiah III
NBWU2102 Al-ArabiahAl-A’liah Li Dirasat Islamiyyah III
NBWU2112 Elektif Umum (1): Bahasa Mandarin
NBWU2112 Elektif Umum (1): Bahasa Jepun
NBWU2132 Elektif Umum (1): Pembangunan Potensi Insan
NBWU2142 Elektif Umum (2):Pengantar Akhlak
NBWU2152 Elektif Umum (2): Al-Tarikh Al-Islami
NBWU2162 Elektif Umum (2): Falsafah Sains
NBWF1011 Asas Al-Quran
BWF1021 Pengantar Al-Quran
NBWF1032 Bahasa Kebangsaan A
NBWF2042 Fiqh Al-Sirah
NBWF3052 Pengantar Akidah
NBWF3062 Al-Dirasat Al-Islamiyyah
Sarjana NMWU Arabic Language Intensive / Intensif Bahasa Arab
2016 © Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor